Animacja
Kultury
Diagnoza Problemów
i Potrzeb Społeczności
Komunikowanie
Społeczne
Integracja i Praca
w Grupie
Motywacja Własna
i Grupy
Myślenie
Krytyczne
Role Grupowe