Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy

„Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy” ma na celu przygotowanie uczestników do działalności wolontariackiej w przyszłości oraz integrację międzypokoleniową. Wezmą w nim udział seniorzy oraz młodzież z Polski (Lublin) i zachodniej Ukrainy. Uczestnicy (łącznie 100 osób, po 50 osób w latach 2021 i 2022) zostaną przeszkoleni z zakresu edukacji obywatelskiej i animacji kulturalnej, następnie przeprowadzą inicjatywy społeczne kierowane do społeczności lokalnych w swoich krajach.

Projekt realizowany jest w ramach grantu z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” – otrzymaliśmy dofinasowanie w pierwszym konkursie na projekty tematyczne.

Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy-logo-Fundacja KReAdukacja
Fundacja-KReAdukacja-logo-2021

Działania w Polsce

W roku 2021 w projekcie ma wziąć udział 30 osób z Lublina (20 młodzieży oraz 10 seniorów). Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 dziesięcioosobowe grupy międzypokoleniowe i każda z tych grup będzie pracowała przez całość projektu z jedną animatorką z ramienia KReAdukacji.
Do współpracy z nami w ramach projektu zgłosiła się Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie – dziękujemy serdecznie za zaufanie.
Warsztaty rozpoczynamy już w marcu!

flaga polski-600x400

Działania na Ukrainie

W roku 2021 w projekcie ma wziąć udział 20 osób z Zachodnia Ukraina (12 młodzieży oraz 8 seniorów). Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 dziesięcioosobowe grupy międzypokoleniowe i każda z tych grup będzie pracowała przez całość projektu z jednym animatorem z ramienia Centrum Rzecznictwa Społecznego – Parntera projektu.

Warsztaty rozpoczynamy już w marcu!

flaga ukrainy-600x400

Aktualności

W czasie międzynarodowej wymiany międzypokoleniowej uczestnicy pracowali nad wspólną inicjatywą. Działania na rzecz ochrony środowiska zostały wybrane jako te, którymi uczestnicy postanowili się zająć. Inicjatywa w formie ecochallengu Tydzień bez plastiku polegała na publikowaniu w dniach 11-17 października przygotowanych przez uczestników wpisów o tym, jak redukować plastik w naszym życiu.

Uczestnicy projektu z Polski i Ukrainy spotkali się w Przemyślu od 25 do 27 sierpnia. Wymiana stanowiła okazję, aby poznać się nawzajem, podzielić swoimi doświadczeniami z realizacji projektu w swoich krajach oraz rozpocząć przygotowywanie wspólnej inicjatywy.

Działania realizowane przez młodzież i seniorów z Ukrainy nawiązywały do tradycji oraz dbania o środowisko.

Koniec roku szkolnego 2020/2021 upłynął naszym uczestnikom na realizacji międzypokoleniowych inicjatyw!

W poniedziałek 22 czerwca odbyła się gra terenowa w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawdzająca wiedzę lublinian na temat roślin oraz promująca aktywność na świeżym powietrzu.

W marcu ruszyły nasze warsztaty kompetencji społecznych. Zarówno w Polsce, jak i Ukrainie na początku miały one charakter zdalny. Jednak po polepszeniu sytuacji epidemicznej zaczęliśmy się spotykać także stacjonarnie! 

Kończymy rekrutację uczestników naszych działań. Przed nami ustalanie harmonogramu oraz rozpoczęcie realizacji warsztatów dla młodzieży i seniorów! Mimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią koronawirusa udało nam się przeprowadzić spotkania, w tym przede wszystkim wideorozmowy…

Miło nam poinformować, że nasz projekt został objęty Patronatem Medialnym Dziennika Wschodniego. Dziękujemy.

Dziennik Wschodni Lublin-logo-Fundacja KReAdukacja

Kontakt

Jeśli masz pytania związane z projektem, zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin
KREADUKACJA.ORG

Active-Citizens-Fund-logo

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”
finansowanego z Mechanizmu Finansowego EuropejskiegoObszaru Gospodarczego