Działania w Ukrainie po wybuchu wojny

Centrum Rzecznictwa Społecznego, mimo trudnych warunków panujących w Ukrainie, zrekrutowało 2 kolejne międzypokoleniowe grupy. Młodzież i seniorzy z Zołotników i Żółkwi rozpoczęli spotkania pod koniec roku 2022 i obecnie są już na ostatniej prostej przed realizacją inicjatyw dla społeczności lokalnych. Aby inicjatywy okazały się sukcesem, należy jednak najpierw poznać swoje mocne i słabe strony, nabyć nowych umiejętności z animacji kultury oraz zdiagnozować potrzeby mieszkańców. Dlatego też przed uczestnikami ostatnie miesiące intensywnej pracy. Trzymamy kciuki!

Kontakt

Jeśli masz pytania związane z projektem, zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin
KREADUKACJA.ORG

Active-Citizens-Fund-logo

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”
finansowanego z Mechanizmu Finansowego EuropejskiegoObszaru Gospodarczego

Skip to content