Aktualności

Działania realizowane przez młodzież i seniorów z Ukrainy nawiązywały do tradycji oraz dbania o środowisko.

Koniec roku szkolnego 2020/2021 upłynął naszym uczestnikom na realizacji międzypokoleniowych inicjatyw!

W poniedziałek 22 czerwca odbyła się gra terenowa w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawdzająca wiedzę lublinian na temat roślin oraz promująca aktywność na świeżym powietrzu.

W marcu ruszyły nasze warsztaty kompetencji społecznych. Zarówno w Polsce, jak i Ukrainie na początku miały one charakter zdalny. Jednak po polepszeniu sytuacji epidemicznej zaczęliśmy się spotykać także stacjonarnie! 

Kończymy rekrutację uczestników naszych działań. Przed nami ustalanie harmonogramu oraz rozpoczęcie realizacji warsztatów dla młodzieży i seniorów! Mimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią koronawirusa udało nam się przeprowadzić spotkania, w tym przede wszystkim wideorozmowy…

Kontakt

Jeśli masz pytania związane z projektem, zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin
KREADUKACJA.ORG

Active-Citizens-Fund-logo

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”
finansowanego z Mechanizmu Finansowego EuropejskiegoObszaru Gospodarczego