Inicjatywy międzypokoleniowe w Polsce

Koniec roku szkolnego 2020/2021 upłynął naszym uczestnikom na realizacji międzypokoleniowych inicjatyw!

W poniedziałek 22 czerwca odbyła się gra terenowa w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawdzająca wiedzę lublinian na temat roślin oraz promująca aktywność na świeżym powietrzu. Na podium stanęli:
1. Seniorzy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 2 przy ul. Gospodarczej 7
2. 10 Lubelska Gromada Zuchowa „Stumilowy Las”
3. Grupa zagranicznych stypendystek programu Lane Kirkland Scholarship Program
Gratulujemy!

Kolejni uczestnicy naszego projektu sprawdzali wiedzę ekologiczną swoich młodszych kolegów i zorganizowali 22 czerwca quiz ekologiczny dla szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Po quizie uczniowie udali się na wspólne sprzątanie terenów zielonych wokół szkoły. Ci, którzy zebrali najwięcej śmieci otrzymali super nagrody! Grupa przygotowała także specjalny kalendarz z ważnymi datami związanymi z ekologią – zobacz pdf „Eko kalendarz”.

Ostatnia grupa uczestników postanowiła pokazać, że dbanie o środowisko nie jest trudne i każdy z nas może się do tego przyczynić. Promując postawę proekologiczną, zorganizowała 23 czerwca sprzątanie terenów zielonych u zbiegu ul. Węglarza i al. Spółdzielczości Pracy. Następnie zaś aż do 26 czerwca rozdawali edukacyjne ulotki „Jak dbać o środowisko w mieście” z dołączonymi nasionami roślin miododajnych mieszkańcom naszego miasta. Dzięki temu wszyscy mogą zamienić teorię w praktykę i cieszyć się własną łąką.

Gratulujemy wspaniałych pomysłów i zrealizowania ważnych inicjatyw!

Kontakt

Jeśli masz pytania związane z projektem, zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin
KREADUKACJA.ORG

Active-Citizens-Fund-logo

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”
finansowanego z Mechanizmu Finansowego EuropejskiegoObszaru Gospodarczego

Skip to content