Międzynarodowa Inicjatywa Międzypokoleniowa

Międzynarodowa Inicjatywa Międzypokoleniowa W czasie międzynarodowej wymiany międzypokoleniowej uczestnicy pracowali nad wspólną inicjatywą. Działania na rzecz ochrony środowiska zostały wybrane jako te, którymi uczestnicy postanowili się zająć. Inicjatywa w formie …